Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kwinten Fishing Tutorials

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.kwintenfishingtutorials.com. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. kopen of inschrijven voor gratis of betaalde producten) via de site van kwintenfishingtutorials houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

 

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW voor Europese klanten.

1.3 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.kwintenfishingtutorials.com geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product of inloggegevens hier voor wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

1.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met kwintenfishingtutorials. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op kwintenfishingtutorials beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt.

1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij kwintenfishingtutorials.

 

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van kwintenfishingtutorials. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 kwintenfishingtutorials garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

 

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 kwintenfishingtutorials is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan kwintenfishingtutorials. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

 

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van kwintenfishingtutorials berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten of gegevens te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de producten te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

 

5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van kwintenfishingtutorials geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

 

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door kwintenfishingtutorials vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Voor vragen kunt u via email of telefonisch contact met ons opnemen:
kwintenfishingtutorials | info@kwintenfishingtutorials.com